Reguleringsjæger slår mårhundealarm: “Status er, at det eksploderer”

Den danske natur trues af mårhunden, hvis bestand vokser eksplosivt måned for måned. Skadedyret truer med sin aggressive adfærd de danske økosystemer, og problemets alvor er mere alarmerende end som så.

75 procent. Så stor en andel af den danske mårhundebestand skal nedlægges årligt, hvis man skal holde den invasive dyreart i skak i den danske natur. Tallet i 2018 var, ifølge Miljøstyrelsen, blot 20 procent. 

Det er skræmmende, fastslår mårhundereguleringsjæger Peder Jensen, der også er formand på tyvende år for Rårup Jagtforening - én af de fremmeste mårhundebekæmpende jagtforeninger i Danmark. Han var i 2010 én af de første, der aktivt tog kampen op imod mårhunden. Imidlertid må han konstatere - her ni år senere - at indsatsen ikke har været stor eller omfattende nok. 

“Status er, at det eksploderer. Det er rigtig meget ude af kontrol. Indsatsen bliver større i takt med, at alvoren går op for folk. Vi skal ikke mange år frem, før antallet af nedlagte mårhunde overhaler antallet af nedlagte ræve,” siger Peder Jensen. 

Alt for få gør en aktiv indsats
Mens antallet af nedlagte mårhunde er steget eksponentielt fra 2018 til den seneste opgørelse i august i år, er mængden af jægere, der har sat mårhunden på sigtekornet, ikke fulgt med i samme omfang. 

Peder Jensen anslår, at der på landsplan findes 170.000 jægere - men kun 500 af dem udøver en aktiv indsats mod at bekæmpe mårhunden. Og det er alt for få. 

”Alle mand skal i gang. Alle dem, der går op i naturen - alle inklusiv - skal aktivt i gang med at gøre en indsats mod mårhunden. Folk skal have forståelsen af, hvad det er, der er ved at ske,” udtrykker Peder Jensen bekymret. 

Behov for holdnings- og kulturændring
Står det til Peder Jensen, er det nu eller aldrig, der skal slås til mod mårhunden, hvis ikke den indsats, han påbegyndte i 2010, skal have været forgæves. 

Der bliver taget for lidt ansvar, gentager Peder Jensen ad flere omgange - og det er kun en omfattende og koordineret indsats blandt jægere, der kan sætte et stød ind mod den frembrusende mårhundebestand. 

“”Man kan ikke diktere folk noget, de ikke vil. Du kan godt trække hesten hen til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Der skal en holdningsændring til. Naturen er noget, vi har låns. Og det er noget, vi som minimum skal aflevere til næste generation i en stand, så vi kan være det bekendt,” siger Peder Jensen. 

“Det er eddermame trist, hvis man er jæger”
Ifølge Miljøstyrelsen blev der i 2018 nedlagt og dræbt 3291 mårhunde i Danmark. Peder Jensen forventer dog, at antallet af dræbte mårhunde i de kommende år vil overhale antallet af nedlagte ræve - og det lå i 2018-2019-jagtsæsonen trods alt på omtrent 30.000. 

Det kræver dog - som tidligere omtalt i denne artikel - en ihærdig indsats fra de danske jægere og jagtforeninger. Men der efterlyses til stadighed initiativ og fremsynethed i den danske jægerstand, fastslår Peder Jensen. 

“Jeg bliver bitter over, at jagtforeninger rundt omkring i landet ikke tager problematikken seriøst. Det bunder i, at man mange steder ikke har fundet ud af alvoren. Jeg kan ikke forstå, at man ikke prøver på at passe mere på vores natur og på vores jagt,” siger han og sukker: 

”Det er eddermame trist, hvis man er jæger. Der findes kommuner i Danmark, hvor man stort set ikke nedlægger en mårhund”.

Vi skal passe på naturen
Den danske natur er med mårhundens massive indtog under et voldsomt pres, og Peder Jensen - der har været meldt ind i Rårup Jagtforening siden 10-års-alderen - erkender, at naturen er en skrøbelig størrelse, som vi skal passe nænsomt på.

Og han stiller sig forundrende over for den passivitet, han møder ude i de danske jagtforeninger og i det danske jagtsamfund - for hvem skal så passe på naturen, når mårhunden er i færd med at rasere både plante- og dyreliv? 

“Det bunder i, at man mange steder ikke har fundet ud af alvoren. Jeg kan ikke forstå, at man ikke prøver på at passe mere på vores natur og på vores jagt. Hvorfor gør man ikke noget for at bevare noget af det naturoverskud, som vi skal passe på og bruge til vores jagt?”, spørger Peder Jensen afslutningsvis. 

Svaret er ikke at finde i den erfarne jægers veludviklede jagtbevidsthed - og han kan blot konstatere - som refereret indledningsvist - at mårhundesituationen er “rigtig meget ude af kontrol”.