Regler om luftgeværer

Hvad er et luftgevær?

Et luftgevær et generelt et våben, der udnytter luft som primær energikilde. PCP og fjeder. 
PCP står for Pre-Charged Pneumatic, hvilket betyder geværet får sin energi fra trykluft, som pumpes ind i lufttanken inden skud.
Fjedermodelle er mere simpel og kræver ikke ekstra udstyr.

Hvor må man skyde luftgevær? 

Du kan bruge dit luftgevær i egen have til f.eks. skydning mod mål. Du skal dog være opmærksom på at det ikke udgør fare eller ulempe for forbipasserende.
Derfor kan det være en god ide at stille skydeskiven eller målet væk fra nabo eller veje.

Hvad må man skyde med luftgevær?

Generelt set er det ikke tilladt at jage dyr med et luftgevær på 4,5 millimeter, uden at have et jagttegn og de nødvendige jagt- eller reguleringstilladelser. 

Med en 5,5 millimeter luftgevær er det lovligt at bruge til jagt, og regulering af ringduer, tyrkerduer, kragefugle samt til regulering af stære. 

Der behøves ikke en våbentilladelse for at købe et luftgevær på 4,5 millimeter eller derunder, du skal dog være over 18 år. Hvis du køber et luftgevær over 4,5 millimeter f.eks. 5,5 millimeter, skal du have gyldigt jagttegn, eller en våbenpåtegning på medlemsbevis fra en skytteforening. Luftgeværet skal registreres hos politiet.

Se vores udvalg af luftgeværer her