Fodring af råvildt - vær forsigtig

Mange jægere i Danmark ønsker at fodre råvildtet på deres revir, men det skal man altså, af flere grunde, være meget forsigtig med, da det tyder på at fodring, ofte har haft særdeles negative effekter på bestanden.

Nogle af de mulige negative faldgruber, vil jeg i det følgende indlæg liste op, for at skabe overblik over hvad du skal være opmærksom på, hvis du alligevel ønsker at fodre råvildtet på netop dit jagtområde.

Dårlige dyr holdes kunstigt i live

Først og fremmest er fødetilgangen på de fleste danske revirer så god, at råvildtet sagtens kan finde den føde de skal bruge, af sig selv. Så det er sjældent at der egentligt er et reelt behov for at fodre råvildtet for at holde det i live. Det der faktisk ofte sker er, at det er de dårlige dyr, som ville dø af sig selv igennem vinteren, som holdes ”kunstigt” i live om man vil, og dermed ender med at indgå i avlen, år efter år.

For at fodre skal du altså som jæger være meget opmærksom på hvilke dyr som kommer på pladsen, da de dårlige dyr bør skydes væk, frem for at holdes i live. Denne opgave kræver meget tid, og meget erfaring, da dyrene kan være svære at skelne fra hinanden.

Smittefare der hvor råvildtet samles

Der er indtil nu ikke noget 100% konkret svar på hvad ”råvildtsygen” er, men noget tyder på at smitten er højere i områder med en meget tæt bestand af råvildt, hvilket er logisk nok, lidt ligesom skolebørn ofte smittes i hele klasser.

Når du fodrer råvildtet, vil du ofte samle en unaturlig bestandtæthed, omkring foderhuset. Dette forhøjer risikoen for at syge dyr kommer ind og smitter raske dyr. Vær derfor klar på at bruge tid på at flytte dine foderhuse, i hvert fald en 5-6 gange om året, hvis du alligevel ønsker at fodre.

Økonomien

Hvis du vælger at fodre dit råvildt, så skal dette ske hele året rundt, og altså ikke kun i de kolde måneder som mange tror. Opstart af fodring skal ske om sommeren, da rådyrene skal vænnes til foderet, inden de for alvor spiser løs i efterår og vinter.

Det er en stor økonomisk udskrivning at fodre årets 12 måneder, og det skal du være opmærksom på, inden du begynder at fodre. Husk også på at foderpriserne pludselig kan stige til det dobbelte nærmest ud af den blå luft.

 

Hvad kan jeg så gøre?

Hvis du vil gøre noget godt for dit råvildt, så er fodring sjældent en god løsning, men det betyder ikke at der ikke kan gøres noget. Du kan nemlig sagtens lave terrænforbedringer, som f.eks. at så vildtager, plante nogle små tykninger, opsætte sliksten, og meget mere. Den slags forbedringer er både sjovere og billigere, end at bruge tid og penge på at køre foder ud til dyr, som ikke engang har godt af det.


Skriv en kommentar

Vær venligst opmærksom på at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.