Mårhunde hærger Fredericias natur

Det danske natur- og dyreliv er kommet under et alvorligt pres, efter at mårhunden har gjort sit indtog i Danmark. Den invasive dyreart spreder sig som en epidemi over det danske land, og i Fredericia er problematikken også alarmerende. Det bekræfter formand i Mårhund Trekanten.

Når Mikkel Sørensen, der er formand i Mårhund Trekanten og en ivrig jæger, kigger på de aktuelle farer, der truer den fredericianske natur, er han ikke i tvivl om, hvad den største trussel er - mårhunden. Mårhunden er en invasiv art, der ikke har naturligt hjemme i Danmark. Og med sin altødelæggende adfærd og hyppige yngleperioder udgør den en stor fare for naturen.

”Situationen er mindst lige så alvorlig som i resten af Jylland. Men det er også ved at være sidste udkald, for jeg tror ikke, at vi får udryddet mårhunden nu. Vi kan prøve på at holde problemet nede, men slaget er nok tabt,” siger Mikkel Sørensen.

Mårhunden raserer nemlig i alvorlig grad det danske natur- og dyreliv med sin destruktive adfærd. Derfor er mårhunden blevet et hyppigere mål på sigtekornet for jægere i Danmark. På landsplan blev der i 2018/19-jagtsæsonen nedlagt 3291 mårhunde, og ifølge Miljøstyrelsens beregninger vil det tal inden for få år overhale antallet af dræbte ræve - og det lå i selvsamme jagtsæson på 29.363.

Mårhunden er et nataktivt dyr, der samtidig reproducerer sig selv i et hastigt tempo. Således får en mårhundetæve ti til elleve unger i hvert kuld - og allerede efter ét års levetid er en mårhund klar til at få unger. Derfor spreder mårhunden sig med hastig fart i den danske natur.

Mårhunden udgør den alvorligste trussel

Hos Mårhund Trekanten oprettede Mikkel Sørensen i sin tid jagtforeningen med det ene formål at bekæmpe den terroriserende mårhund. Mårhund Trekanten er et foreningsarbejde igangsat for at bekæmpe mårhunden i Vejle, Kolding og Fredericia Kommune.

Det er et formål, som de siden foreningens oprettelse i november 2018 har holdt stædigt fast i. De har derfor også bevidnet den eksponentielle udvikling i mårhundeantallet samt i mårhundens trusselsniveau mod den danske natur.

”Den vil jeg placere helt i top, fordi den jo er betegnet som en invasiv art i EU. Mårhunden er på sin vis et spændende dyr. Vi skal prøve at overbevise folk om, at det kan være spændende og attraktivt at gå på mårhundejagt,” siger Mikkel Sørensen.

”Der er nogen, der ikke gør en skid”

Mikkel Sørensen og resten af den danske jægerstand skal i den allernærmeste fremtid foretage en kraftig oprustning for at bekæmpe mårhundens frembrusende indtog.

Ifølge Miljøstyrelsen skal der årligt nedlægges 75 procent af den samlede mårhundebestand. Det tal var i 2018 på sølle 20 procent.

”Det burde være enhver jægers pligt at gøre noget for bekæmpelsen af skadevoldende vildt - og specielt i forhold til mårhunden. Der er nogen, der gør en utrolig indsats, og så er der nogen, der ikke gør en skid for at sige det, som det er,” siger Mikkel Sørensen.